Matematyka

Policzmy to razem 1 (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era)

Na każdej osi liczbowej zaznacz punkty i współrzędnych 0 i 1 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Na każdej osi liczbowej zaznacz punkty i współrzędnych 0 i 1

4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie

7
 Zadanie

8
 Zadanie

Punkt o współrzędnej 0 zaznaczono na niebiesko, a punkt o współrzędnej 1 zaznaczono na czerwono. 

Obliczmy jednostki w każdym z przykładów (od większej zaznaczonej liczby odejmujemy mniejszą i dzielimy na ilość odcinków jednostkowych, które znajdują się między nimi)

`a)\ (5-(-5)):10=(5+5):10=10:10=1`

`b)\ (-1/3-(-1)):4=(-1/3+1):4=2/3:4=2/3*1/4=2/12=1/6`

`c)\ (1,5-0,5):6=1:6=1/6`

 

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 1
Autorzy: Janowicz Jerzy
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie