Matematyka

Wpisz jednomiany, dzięki którym otrzymana równość będzie prawdziwa. 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Wpisz jednomiany, dzięki którym otrzymana równość będzie prawdziwa.

23
 Zadanie
24
 Zadanie
25
 Zadanie

26
 Zadanie

`a) \ 7x*(3x+9y+square)=21x^2+Delta+14x` 
`\ \ \ 21x^2+63xy+7x*square=21x^2+Delta+14x` 

`Delta=63xy` 

`7x*square=14x \ \ \ \ \ \ \ |:7x` 
`square=2`   


Równanie ma postać:
`7x*(3x+9y+ul( \ 2 \ ))=21x^2+ul( \ 63xy \ )+14x` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`b) \ square*(7a-Delta+ab)=14a^2b-6ab^2+diamond`  

`square*7a=14a^2b \ \ \ \ \ \ |:7a` 
`square=2ab` 


`square*(-Delta)=-6ab^2` 
`2ab*(-Delta)=-6ab^2` 
`Delta=3b` 


`square*ab=diamond` 
`2ab*ab=diamond` 
`2a^2b^2=diamond`  


Równanie ma postać:
`ul( \ 2ab \ )*(7a-ul( \ 3b \ )+ab)=14a^2b-6ab^2+ul( \ 2a^2b^2 \ )`       
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`c) \ (square+5x^8-Delta)*(-x^2)=-21x^6-diamond+70x^2` 

`square*(-x^2)=-21x^6` 
`square=21x^4` 


`5x^8*(-x^2)=-diamond` 
`diamond=5x^10` 


`-Delta*(-x^2)=70x^2` 
`Delta=70` 


Równanie ma postać:     
`(ul( \ 21x^4 \ )+5x^8-ul( \ 70 \ ))*(-x^2)=-21x^6-ul( \ 5x^10 \ )+70x^2` 

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 1
Autorzy: Janowicz Jerzy
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Najmniejsza wspólna wielokrotność (nww)

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dwóch liczb naturalnych to najmniejsza liczba naturalna będąca wielokrotnością zarówno jednej liczby, jak i drugiej.

Przykłady:

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 3 i 5 jest: 15.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 5: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ...;
  3. Wśród wielokrotności liczby 3 i liczby 5 szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 3 i 5. Jest to 15.
 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 4 i 6 jest: 12.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ...;
  3. Wśród wielokrotności wyżej wypisanych szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 4 i 6, widzimy że jest to 12.
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Udostępnij zadanie