Matematyka

Autorzy:Janowicz Jerzy

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Wpisz jednomiany, dzięki którym otrzymana równość będzie prawdziwa. 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Wpisz jednomiany, dzięki którym otrzymana równość będzie prawdziwa.

23
 Zadanie
24
 Zadanie
25
 Zadanie

26
 Zadanie

`a) \ 7x*(3x+9y+square)=21x^2+Delta+14x` 
`\ \ \ 21x^2+63xy+7x*square=21x^2+Delta+14x` 

`Delta=63xy` 

`7x*square=14x \ \ \ \ \ \ \ |:7x` 
`square=2`   


Równanie ma postać:
`7x*(3x+9y+ul( \ 2 \ ))=21x^2+ul( \ 63xy \ )+14x` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`b) \ square*(7a-Delta+ab)=14a^2b-6ab^2+diamond`  

`square*7a=14a^2b \ \ \ \ \ \ |:7a` 
`square=2ab` 


`square*(-Delta)=-6ab^2` 
`2ab*(-Delta)=-6ab^2` 
`Delta=3b` 


`square*ab=diamond` 
`2ab*ab=diamond` 
`2a^2b^2=diamond`  


Równanie ma postać:
`ul( \ 2ab \ )*(7a-ul( \ 3b \ )+ab)=14a^2b-6ab^2+ul( \ 2a^2b^2 \ )`       
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`c) \ (square+5x^8-Delta)*(-x^2)=-21x^6-diamond+70x^2` 

`square*(-x^2)=-21x^6` 
`square=21x^4` 


`5x^8*(-x^2)=-diamond` 
`diamond=5x^10` 


`-Delta*(-x^2)=70x^2` 
`Delta=70` 


Równanie ma postać:     
`(ul( \ 21x^4 \ )+5x^8-ul( \ 70 \ ))*(-x^2)=-21x^6-ul( \ 5x^10 \ )+70x^2`