Matematyka

Dane są trzy sumy algebraiczne: 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Dane są trzy sumy algebraiczne:

18
 Zadanie
19
 Zadanie

20
 Zadanie

`A+B=(-12xy-3x+2y)+(4x+3y+12xy)=ul(ul(-12xy))-ul(3x)+2y+ul(4x)+3y+ul(ul(12xy))=x+5y`


`B+C=(4x+3y+12xy)+(7xy-2y+4x)=ul(ul(4x))+ul(3y)+12xy+7xy-ul(2y)+ul(ul(4x))=19xy+8x+y` 


`A+C=(-12xy-3x+2y)+(7xy-2y+4x)=ul(ul(-12xy))-ul(3x)+2y+ul(ul(7xy))-2y+ul(4x)=-5xy+x` 


`B-A=(4x+3y+12xy)-(-12xy-3x+2y)=ul(4x)+3y+ul(ul(12xy))+ul(ul(12xy))+ul(3x)-2y=24xy+7x+y` 


`C-B=(7xy-2y+4x)-(4x+3y+12xy)=7xy-2y+4x-4x-3y-12xy=-5xy-5y` 


`A+B-C=x+5y-(7xy-2y+4x)=ul(ul(x))+ul(5y)-7xy+ul(2y)-ul(ul(4x))=-7xy-3x+7y`      
Wielomian A+B mamy już wyznaczony  


`A-B-C=(-12xy-3x+2y)-(4x+3y+12xy)-(7xy-2y+4x)=`  
`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ =ul(ul(-12xy))-ul(3x)+2y-ul(4x)-3y-ul(ul(12xy))-ul(ul(7xy))+2y-ul(4x)=-31xy-11x+y`                       

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 1
Autorzy: Janowicz Jerzy
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie