Matematyka

Autorzy:Janowicz Jerzy

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Wpisz w okienko taki jednomian, by otrzymać równość. 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Wpisz w okienko taki jednomian, by otrzymać równość.

13
 Zadanie
14
 Zadanie
15
 Zadanie
16
 Zadanie

17
 Zadanie

`a) \ 8x^2*square=24x^5` 

`8*ul(ul(4))=24` 
`x^2*ul(ul(x^3))=x^5` 


Zatem:
`square=4x^3` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`b) \ square*1/3m^2t=5m^5t^5` 

`ul(ul(15))*1/3=5` 
`ul(ul(m^3))*m^2=m^5` 
`ul(ul(t^4))*t=t^5` 


Zatem:
`square=15m^3t^4` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`c) \ 48p^3r^8:square=16pr` 

`48:ul(ul(3))=16` 
`p^3:ul(ul(p^2))=p` 
`r^8:ul(ul(r^7))=r` 

Zatem:
`square=3p^2r^7` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`d) \ square:(12x^2y^5)=10x^5y^3` 

`ul(ul(120)):12=10` 
`ul(ul(x^7)):x^2=x^5` 
`ul(ul(y^8)):y^5=y^3` 

Zatem:
`square=120x^7y^8` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`e) \ (square)^3=8a^3x^6` 

`ul(ul(2))^3=8` 
`ul(ul(a))^3=a^3` 
`(ul(ul(x^2)))^3=x^6`   

Zatem:
`square=2a^3x^2` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`f) \ (square)^3=1/8x^6y^15`  

`(ul(ul(1/2)))^3=1/8` 
`(ul(ul(x^2)))^3=x^6` 
`(ul(ul(y^5)))^3=y^15` 

Zatem:
`square=1/2x^2y^5`