Matematyka

Autorzy:Janowicz Jerzy

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Napisz za pomocą symboli matematycznych i słownie wyrażenie opisujące pole 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Napisz za pomocą symboli matematycznych i słownie wyrażenie opisujące pole

4
 Zadanie

5
 Zadanie

a) a - długość boku kwadratu
`P=a^2` 

Słownie: kwadrat liczby a. 


b) a, b -długości boków prostokąta
`P=ab` 

Słownie: Iloczyn liczb a i b. 


c) a - długość podstawy trójkąta
h - długość wysokości trójkąta opadającej na podstawę a 
`P=(ah)/2` 

Słownie: Iloraz iloczynu liczb a i h przez liczbę 2. 


d) a, b -długości podstaw trapezu
h - długość wysokości trapezu
`P=((a+b)*h)/2` 

Słownie: Iloraz iloczynu sumy liczb a i b oraz liczby h przez liczbę 2.