Matematyka

Wiedząc, że pole czworokąta jest równe 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Wiedząc, że pole czworokąta jest równe

61
 Zadanie

62
 Zadanie

a) Prostokąt
Pole tej figury ma być równe 24 cm². 
Jeden z boków ma długość 2,5 cm (h=2,5cm). 
Szukamy długości drugiego boku prostokąta (a=?). 
`P=ah` 
`24cm^2=a*2,5cm \ \ \ \ \ \ \ \ |:2,5cm` 
`a=9,6cm` 
Drugi bok prostokąta ma długość 9,6 cm
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


b) Równoległobok
Pole tej figury ma być równe 24 cm². 
Podstawa równoległoboku ma długość 10 cm (a=10cm). 
Szukamy długości wysokości (h=?). 
`P=ah` 
`24cm^2=10cm*h \ \ \ \ \ \ \ \ |:10cm` 
`h=2,4cm` 
Długość wysokości równoległoboku wynosi 2,4 cm
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


c) Trapez
Pole tej figury ma być równe 24 cm². 
Dłuższa podstawa trapezu ma długość 14,5 cm (a=14,5cm). 
Krótsza podstawa trapezu ma długość 9,5 cm (b=9,5cm). 
Szukamy długości wysokości tego trapezu (h=?)
`P=((a+b)*h)/2` 

`24cm^2=((14,5cm+9,5cm)*h)/2 \ \ \ \ \ \ \ |*2` 
`48cm^2=24cm*h \ \ \ \ \ \ \ |:24cm` 
`h=2cm` 
Długość wysokości trapezu wynosi 2 cm.   

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 1
Autorzy: Janowicz Jerzy
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie