Matematyka

Dokończ rysunek trójkąta ABC, wiedząc, że jego pole jest równe 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Dokończ rysunek trójkąta ABC, wiedząc, że jego pole jest równe

50
 Zadanie
51
 Zadanie

52
 Zadanie

a) Podstawa trójkąta ma długość 3 cm (a=3cm). Pole tego trójkąta ma wynosić 6cm² (P=6cm²). 
Szukamy długości wysokości trójkąta (h=?).
`P=(a*h)/2` 

`6cm^2=(3cm*h)/2 \ \ \ \ \ \ \ |*2` 
`12cm^2=3cm*h \ \ \ \ \ \ \ |:3cm` 
`h=4cm` 

Wysokość trójkąta ma długość 4 cm.  


Rysunek: `ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

 

b) Podstawa trójkąta ma długość 4 cm (a=4cm). Pole tego trójkąta ma wynosić 6cm² (P=6cm²). 
Szukamy długości wysokości trójkąta (h=?). 
`P=(a*h)/2` 

`6cm^2=(4cm*h)/2 \ \ \ \ \ \ \ |*2` 
`12cm^2=4cm*h \ \ \ \ \ \ \ |:4cm` 
`h=3cm`  

Wysokość trójkąta ma długość 3 cm.  


Rysunek: 

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 1
Autorzy: Janowicz Jerzy
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

  • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
  • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
  • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Zobacz także
Udostępnij zadanie