Matematyka

Autorzy:Janowicz Jerzy

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Ze sprawdzianu z matematyki poszczególni uczniowie klasy Ia 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Ze sprawdzianu z matematyki poszczególni uczniowie klasy Ia

6
 Zadanie

7
 Zadanie

 

Ocena Liczba punktów Liczba uczniów Procent wszystkich uczniów
bardzo dobry 27-30 4 `4/25=16/100=16%` 
dobry 22-26 8 `8/25=32/100=32%` 
dostateczny 16-21 7 `7/25=28/100=28%` 
dopuszczający 11-15 4 `4/25=16/100=16%` 
niedostateczny 0-10 2 `2/25=8/100=8%`