Matematyka

Na diagramie przedstawiono liczbę uczniów czterech klas 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Na diagramie przedstawiono liczbę uczniów czterech klas

6
 Zadanie

7
 Zadanie

`Ia\ \ \ 27\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Ic\ \ \ 28`

`Ib\ \ \ 31\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Id\ \ \ 30`

 

`"liczba wszystkich uczniów klas pierwszych: "27+31+28+30=58+58=116`

`"średnia liczba uczniów w jednej klasie pierwszej: " 116/4=58/2=29`

Odpowiedź:

W tej szkole w jednej klasie pierwszej uczy się średnio 29 osób.

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 1
Autorzy: Janowicz Jerzy
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Zobacz także
Udostępnij zadanie