Matematyka

Zapisz nazwy kolejnych działań 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Zapisz nazwy kolejnych działań

1
 Zadanie

2
 Zadanie

`a)\ "dzielenie, dodawanie, mnożenie"`

`\ \ \ 4*(-5+6:2)=4*(-5+3)=4*(-2)=-8`

 

`b)\ "mnożenie, dodawanie, odejmowanie"`

`\ \ \ -6+5-2*6=-6+5-12=-1-12=-13`

 

`c)\ "odejmowanie, mnożenie, dodawanie"`

`\ \ \ -6+(5-2)*6=-6+3*6=-6+18=12`

 

`d)\ "mnożenie, odejmowanie, dzielenie"`

`\ \ \ -6,38:(4-0,27*3)=-6,38:(4-0,81)=-6,38:3,19=-638:319=-2`

 

`e)\ "dzielenie, odejmowanie, mnożenie"`

`\ \ \ (9:3/29-1)*(-0,9)=(strike9^3*29/strike3^1-1)*(-0,9)=(87-1)*(-0,9)=86*(-0,9)=-77,4`

 

`f)\ "mnożenie, odejmowanie, dzielenie, dodawanie"`

`\ \ \ -3+(5-1/strike14^2*strike(0,7)^(0,1)):(-4,95)=-3+(5-(0,1)/2):(-4,95)=-3+(5-0,05):(-4,95)=-3+4,95:(-4,95)=-3+(-1)=-4`

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 1
Autorzy: Janowicz Jerzy
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Zobacz także
Udostępnij zadanie