Klasa
I gimnazjum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Policzmy to razem 1, Zeszyt ćwiczeń
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.

a) Krótsza krawędź ściereczki ma długość 4,2 dm, czyli 42 cm (1 dm=10 cm). 
Średnica jednego krążka to 6 cm. 

Aby obliczyć, ile krążków zmieści się wzdłuż krótszego boku ściereczki trzeba podzielić długość tego boku przez długość średnicy krążka. 
 

Wzdłuż krótszego boku ściereczki można ułożyć 7 krażków. 


Dłuższa krawędź ściereczki ma długość 9 dm, czyli 90 cm (1 dm=10 cm). 
Średnica jednego krążka to 6 cm. 

Aby obliczyć, ile krążków zmieści się wzdłuż dłuższego boku ściereczki trzeba podzielić długość tego boku przez długość średnicy krążka. 
 

Wzdłuż dłuższegoo boku ściereczki można ułożyć 15 krażków. 


W pierwszym rzędzie z 7 mamy 15 krążków. 
W pierwszym i drugim rzędzie mamy 15 krążków + 15 krążków = 2∙ 15 krążków = 30 krążków. 
W pierwszym, drugim i trzecim rzędzie mamy 3 ∙ 15 krażków = 45 krążków, itd.
Aby obliczyć liczbę krażków na całej ściereczce musimy pomnożyć liczbę rzędów (7) razy liczbę elementów w jednym rzędzie (15) [jest to pole prostokąta o bokach 7 i 15].
Liczba krążków na całej ściereczce to:

Komentarze