Matematyka

Autorzy:Chodnicki Jerzy, Dąbrowski Mirosław, Pfeiffer Agnieszka

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Uzupełnij tabelkę jak w przykładzie. 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Uzupełnij tabelkę jak w przykładzie.

5
 Zadanie

6
 Zadanie

Tabelkę podajemy w dwóch częściach, inaczej nie mieści się na stronie i jest nieczytelna. 

`a` `4` `1` `2` `5` `0` `9`
`a^2` `16` `1` `4` `25` `0` `81`
`a^3` `64` `1` `8` `125` `0`  `729`  

 

`OBLICZENIA:` 

`1^2=1*1=1` 

`1^3=1*1*1=1` 

 

`2^2=2*2=4` 

`2^3=2*2*2=4*2=8` 

 

`5^2=5*5=25` 

`5^3=5*5*5=25*5=125` 

 

`0^2=0*0=0` 

`0^3=0*0*0=0` 

 

`9^2=9*9=81` 

`9^3=9*9*9=81*9=80*9+1*9=720+9=729` 

 

 

         
`a` `12` `10` `23` `25` `31` `33`
`a^2` `144` `100` `529` `625` `961` `1089`
`a^3` `1728`  `1000` `12167`  `15625` `29791` `35937`

 

`OBLICZENIA` 

`12^2=12*12=10*12+2*12=120+24=144` 

`12^3=12*12*12=144*12=144*10+144*2=1400+288=1728` 

 

`10^2=10*10=100` 

`10^3=10*10*10=1000` 

 

`23^2=23*23=23*20+23*3=460+69=529` 

 

`25^2=25*25=20*25+5*25=500+125=625` 

 

`31^2=31*31=30*31+1*31=930+31=961` 

 

`33^2=33*33=30*33+3*33=990+99=1089`