Matematyka

Narysuj wielokąty zgodnie z opisem 4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Narysuj wielokąty zgodnie z opisem

12
 Zadanie

`a)\ 4\ cm*square*1/2=6\ cm^2` 

`2\ cm*square=6\ cm^2` 

`square=6\ cm^2:2\ cm=3\ cm`   - długość wysokości trójkąta

 

`b)\ 4\ cm*square=10\ cm^2` 

`square=10\ cm^2:4\ cm=10/4\ cm=5/2\ cm=2,5\ cm`   - długość podstawy równoległoboku

 

`c)\ (3\ cm+4\ cm)*square*1/2=14\ cm^2` 

`7\ cm*square*1/2=14\ cm^2` 

`square*1/2=14\ cm^2:7\ cm` 

`square*1/2=2\ cm` 

`square=2\ cm*2=4\ cm`   - długość wysokości trapezu

 

`d)\ (a+b)*3\ cm*1/2=15\ cm^2` 

`(a+b)*1/2=15\ cm^2:3\ cm` 

`(a+b)*1/2=5\ cm` 

`a+b=5\ cm*2=10\ cm`  -  suma długości podstaw

Możemy wziąć na przykład podstawy 4 cm i 6 cm (bo 4+6=10)

 

`e)\ 1\ cm*square*1/2=2,5\ cm^2` 

`square*1/2=2,5\ cm^2:1\ cm` 

`square*1/2=2,5\ cm` 

`square=2,5\ cm*2=5\ cm`  - długość podstawy trójkąta

 

`f)` Możemy narysować trapez o podstawach 8 cm i 4 cm oraz wysokości 2 cm

`(8\ cm+4\ cm)*2\ cm*1/2=12\ cm*1\ cm=12\ cm^2` 

 

   

 

   

DYSKUSJA
user profile image
Gość

16-10-2017
dzieki :)
Informacje
Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń cz. 2
Autorzy: Chodnicki Jerzy, Dąbrowski Mirosław, Pfeiffer Agnieszka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paweł

8125

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Zobacz także
Udostępnij zadanie