Matematyka

Uzupełnij tabelkę. 4.53 gwiazdek na podstawie 15 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

 

  3 razy więcej 3 razy mniej 4 razy więcej 4 razy mniej
`1/6`  `1/6*3=3/6=1/2`  `1/6:3=1/6*1/3=1/18`  `1/6*4=4/6=2/3`  `1/6:4=1/6*1/4=1/24` 
`7/12`  `7/12*3=7/4=1 3/4`  `7/12:3=7/12*1/3=7/36`   `7/12*4=7/3=2 1/3`  `7/12:4=7/12*1/4=7/48` 
`1 3/5` 

`1 3/5*3=` `1*3+3/5*3=` 

`=3+9/5=3+1 4/5=4 4/5` 

`1 3/5:3=` `8/5:3=8/5*1/3=8/15`   

  

`1 3/5*4=` `1*4+3/5*4=` 

`=4+12/5=4+ 2 2/5=6 2/5` 

`1 3/5:4=8/5:4=` 

`=8/5*1/4=2/5` 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

06-10-2017
Dziękuję!!!!
user profile image
Gość

26-09-2017
Dziękuję :)
Informacje
Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń cz. 2
Autorzy: Chodnicki Jerzy, Dąbrowski Mirosław, Pfeiffer Agnieszka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paweł

8099

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

  • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

  • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie