Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z kluczem 5. Podręcznik cz. 2, Podręcznik

Obliczmy wysokość wieży:

`h=356\ "m"-4\ "m"=352\ "m"`

Jeśli wieża złożona jest z 11 sześcianów, to krawędź jednego wyniesie:    

Komentarze