Matematyka

Z tektury wykonano dwa modele graniastosłupów 4.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

Z tektury wykonano dwa modele graniastosłupów

3
 Zadanie

4
 Zadanie

`50\ cm=5\ dm` 

`30\ cm=3\ dm` 

`40\ cm=4\ dm` 

 

`a)` 

`P_(prost o p a d l oscian u)=2*5\ dm*4\ dm+2*5\ dm*3\ dm+2*4\ dm*3\ dm=40\ dm^2+30\ dm^2+24\ dm^2=94\ dm^2` 

`P_(szescian u)=6*4\ dm*4\ dm=6*16\ dm^2=96\ dm^2` 

 

Odp: Więcej tektury zużyto na model sześcianu.  

 

 

`b)` 

`V_(p r o s t o p a d l o s c i a n u)=` `5\ dm*3\ dm*4\ dm=60\ dm^3=60\ l` 

`V_(szescian u)=4\ dm*4\ dm*4\ dm=64\ dm^3=64\ l` 

 

Odp: Większą pojemność ma model sześcianu. 

 

DYSKUSJA
Informacje
Sprawdzian na 100%. Repetytorium szóstoklasisty
Autorzy: Hanna Jaku, Elżbieta Rzepecka, Barbara Stryczniewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paweł

4923

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Zobacz także
Udostępnij zadanie