Matematyka

Na rysunkach przedstawiono siatki kilku brył 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

Na rysunkach przedstawiono siatki kilku brył

1
 Zadanie

2
 Zadanie

 

Bryła Nazwa bryły  liczba podstaw  liczba ścian 
bocznych
 liczba wszystkich 
krawędzi
 liczba krawędzi
bocznych
 liczba wierzchołków
A ostrosłup o podstawie 
w kształcie pięciokąta
1 5 15 5 6
B graniastosłup o podstawie
w kształcie trapezu równoramiennego
2 4 12 4 8
C prostopadłościan  2 4 12 4 8
D

graniastosłup o podstawie 

w kszatłcie trójkąta równobocznego

2 3 9 3 6
E

ostrosłup o podstawie

w kształcie prostokąta

1 4 12 4 5
F sześcian  2 4 12 4 8

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Sprawdzian na 100%. Repetytorium szóstoklasisty
Autorzy: Hanna Jaku, Elżbieta Rzepecka, Barbara Stryczniewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paweł

4923

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie