Matematyka

Autorzy:Jerzy Chodnicki , Mirosław Dąbrowski , Agnieszka Pfeiffer

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Uzupełnij tabelkę. 4.53 gwiazdek na podstawie 36 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

Uzupełnij tabelkę.

8
 Zadanie

9
 Zadanie

 

 

Liczba `1/12` liczby `1/4 ` liczby `3/4 ` liczby `1/3 ` liczby `2/3 ` liczby `1/6` liczby `5/6` liczby `1 1/4 ` liczby `1 5/6 ` liczby
`12` `1` `3` `9` `4` `8` `2` `10` `15` `22`
`72` `6` `18` `54` `24` `48` `12` `60` `90` `132`
`36` `3` `9` `27` `12` `23` `6` `30` `45` `66`
 `108`  `9` `27` `81` `36` `72` `18` `90`  `135` `198`
`36` `3` `9` `27` `12` `23` `6` `30` `45` `66`
`20` `5/3` `5` `15`  `6 2/3` `13 1/3` `3 1/3` `16 2/3` `25` `26 2/3`
`48` `4` `12` `36` `16` `32` `8` `40` `60` `88`
 `126/11` `21/22` `2 19/22`   `8 13/22` `3 9/11` `7 7/11` `1 10/11` `9 6/11` `28 7/11` `21`

 

Obliczenia:

I wiersz:

Znalezienie liczby:

`1/12 * 12= 1`

Obliczenie jej części lub krotności:

`1/4 * 12= 12/4= 3`

`3/4 * 12= 36/4= 9`

`1/3 * 12= 12/3= 4`

`2/3 * 12= 24/3= 8`

`1/6 * 12= 12/6= 2`

`5/6 * 12= 60/6= 10`

`1 1/4 * 12= 5/4 * 12= 60/4= 15`

`1 5/6 * 12= 11/6 * 12= 11/1* 2= 22`

 

II wiersz:

Znalezienie liczby:

`6:1/12= 6 * 12= 72`

Obliczenie jej części lub krotności:

`1/4 * 72= 72/4= 18`

`3/4* 7/2= (1 - 1/4) * 72= 72-18=54`

`1/3 * 72= 72/3= 24`

`2/3 * 72= (1-1/3)*72= 72- 24= 48`

`1/6 * 72= 72/6= 12`

`5/6 * 72= (1- 1/6)* 72= 72- 12=60`

`1 1/4* 72 = 1* 72+ 1/4 * 72= 72 + 18= 90`

`1 5/6 * 72= 1* 72+ 5/6* 72= 1+ 60= 132`

 

III wiersz: 

Znalezienie liczby:

`9: 1/4= 9 * 4/1= 36` 

Obliczenie jej części lub krotności:

`36 * 1/12= 36/12= 3`

`3/4* 36= (1- 1/4) * 36= 36- 9= 27`

`2/3= (1 - 1/3)* 36= 36- 12= 24`

`1/6 * 36= 36/6=6`

`5/6 *36= (1-1/6)*36= 36-6= 30`

`1 1/4*36= (1 + 1/4) * 36= 36+9= 45`

`1 5/6= (1+ 5/6)* 36= 36+30= 66` 

 

IV wiersz:

Znalezienie liczby:

`18: 1/6 = 18* 6= 108` 

Obliczenie jej części lub krotności:

`1/12* 108= 108/12= 54/6=27/3= 9`

`1/4 * 108= 108/4= 27`

`3/4 * 108= 27* 3= 81`

`1/3 * 108= 108/3= 36`

`2/3 * 108= 2* 36= 72`

`5/6* 108= 108- 18= 90`

`1 1/4= 1+1/4`

`108+ 27= 135`

`1 5/6= 1 +5/6`

108+90=198

 V wiersz:

Znalezienie liczby:

`30:5/6=30*6/5=6*6/1=36`

Obliczenie jej części lub krotności:

`36 * 1/12= 36/12= 3`

`3/4* 36= (1- 1/4) * 36= 36- 9= 27`

`2/3= (1 - 1/3)* 36= 36- 12= 24`

`1/6 * 36= 36/6=6`

`5/6 *36= (1-1/6)*36= 36-6= 30`

`1 1/4*36= (1 + 1/4) * 36= 36+9= 45`

`1 5/6= (1+ 5/6)* 36= 36+30= 66`

VI wiersz:

Znalezienie liczby:

`15:3/4=15*4/3=5*4/1=20`

Obliczenie jej części lub krotności:

`20*1/12=5*1/3=5/3`

`20*1/4=5`

`20*3/4=5*3/1=15`

`20*1/3=20/3=6 2/3`

`20*2/3=40/3=13 1/3`

`20*1/6=20/6=3 2/6=3 1/3`

`20*5/6=100/6=16 4/6=16 2/3`

`20*1 1/4=20*5/4=5*5/1=25`

`20* 1 5/6= 20*11/6=220/6=36 4/6=36 2/3`

VII wiersz:

Znalezienie liczby:

`60: 1 1/4=60:5/4=60*4/5=12*4/1=48`

Obliczenie jej części lub krotności:

`48*1/12=4`

`48*1/4=12`

`48*3/4=12*3/1=36`

`48*1/3=16`

`48*2/3=16*2=32`

`48*1/6=8`

`48*5/6=8*5=40`

`48*5/4=5*12=60`

`48*11/6=8*11=88`

 

VIII wiersz:

Znalezienie liczby:

`21:11/6=21*6/11=126/11`

Obliczenie jej części lub krotności:

`126/11*1/12=21/11*1/2=21/22`

`126/11*1/4=63/11*1/2=63/22=2 19/22`

`126*3/4=63/11*3/2=189/22=8 13/22`

`126/11*1/3=42/11=3 9/11`

`126/11*2/3=42/11*2/1=84/11=7 7/11`

`126/11*1/6=21/11=1 10/11` 

`126/11*5/6=21/11*5/1=105/11=9 6/11`

 

`126/11*5/4=63/11*5/1=315/11=28 7/11`

`126/11*11/6=21`