Matematyka

Zapisz wyrażenie algebraiczne, które pozwoli obliczyć obwód figury przedstawionej na rysunku. 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

Zapisz wyrażenie algebraiczne, które pozwoli obliczyć obwód figury przedstawionej na rysunku.

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie

Obwód to suma długości wszystkich boków danej figury. 


Figura na obrazku ma:
- 11 boków długości x; 
- 2 boki długości y; 

Jej obwód to:
`11x+2y` 


a) Wartość powyższego wyrażenia (opisującego obwód) dla x=5 i y=7,1 wynosi:
`11*5+2*7,1=55+14,2=69,2`  


b)Wartość powyższego wyrażenia (opisującego obwód) dla x=4 1/₅ i y=5,94 wynosi:
`11*4 1/5+2*5,94=11*4,2+2*5,94=46,2+11,88=58,08` 

DYSKUSJA
Informacje
Ciekawi Świata 6. Zeszyt Ćwiczeń cz. 2
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Zobacz także
Udostępnij zadanie