Matematyka

Świętokrzyski Park Narodowy powstał 1 kwietnia 1950 roku, ale tereny wchodzące obecnie w jego skład chronione były wcześniej. 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

Świętokrzyski Park Narodowy powstał 1 kwietnia 1950 roku, ale tereny wchodzące obecnie w jego skład chronione były wcześniej.

6
 Zadanie

7
 Zadanie

Pierwszy rezerwat ścisły utworzono w 1920 roku. Świętokrzyski Park Narodowy powstał w 1950 roku. 

Obliczamy, po ilu latach od utworzenia pierwszego ścisłego rezerwatu powstał Świętokrzyski Park Narodowy. 
`1950-1920=30` 

Świętokrzyski Park Narodowy powstał 30 lat później niż pierwszy ścisły rezerwat. 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


Obszar ochrony ścisłej o największej powierzchni to "Łysica" -1186,4 ha. 
Obszar ochrony ścisłej o najmniejszej powierzchni to "Chełmowa Góra" - 13,2 ha. 

Różnica powierzchni między tymi obszarami wynosi:
`1186,4-13,2=1173,2` 

"Chełmowa Góra" jest o 1173,2 ha mniejsza od "Łysicy".
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


Łączna powierzchnia obszarów ochrony ścisłej to:
`1186,4 \ "ha"+476,9\ "ha"+13,2\ "ha"+26,5\ "ha"+37,9\ "ha"=1740,9\ "ha"` 

Obszary te zajmują powierzchnię równą 1740,9 ha.

DYSKUSJA
Informacje
Ciekawi Świata 6. Zeszyt Ćwiczeń cz. 2
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie