Matematyka

Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:Operon

Rok wydania:2014

Najczęściej używaną w Polsce i wielu innych krajach jednostką temperatury są stopnie Celsjusza. 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

Najczęściej używaną w Polsce i wielu innych krajach jednostką temperatury są stopnie Celsjusza.

6
 Zadanie

7
 Zadanie

- temperatura zamarzania wody:
`t_F=9/5*0+32=32` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


- temperatura wrzenia wody:
`t_F=9/strike5^1*strike100^20+32=180+32=212` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


- średnia temperatura ciała człowieka:
`t_F=9/5*36,6+32=(329,4)/5+32=` 

`\ \ \ =3294/50+32=65,88+32=97,88` 

Obliczenia:
  
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


- najwyższa temperatura powietrza:
`t_F=9/5*56,7+32=(510,3)/5+32=` 

`\ \ \ =5103/50+32=102,06+32=134,06` 

Obliczenia:

`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


- najniższa temperatura powietrza:
`t_F=9/5*(-89,2)+32=(-802,8)/5+32=` 

`\ \ \ =(-8028)/50+32=-160,56+32=-128,56`  

Obliczenia: