Matematyka

Klient wpłacił 25% zaliczki za wczasy w kwocie 435 zł. 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

Klient wpłacił 25% zaliczki za wczasy w kwocie 435 zł.

4
 Zadanie

5
 Zadanie
6
 Zadanie

a) x -koszt wczasów

25% kosztu wczasów to 435 zł. 

Zatem:
`25%x=435` 

`1/4x=435 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |*4` 

`x=1740`

Całkowity koszt wczasów to 1740 zł.


b) Obliczamy, ile pieniędzy musi odpłacić klient:
`1740"zł"-435"zł"=1305"zł"` 

Klient musi dopłacić 1305 zł.


Odpowiedź:
Koszt wczasów to 1740 zł. Klient musi dopłacić jeszcze 1305 zł.  

DYSKUSJA
Informacje
Ciekawi Świata 6. Zeszyt Ćwiczeń cz. 2
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie