Matematyka

Rozwiąż krzyżówkę liczbową. Wpisz do diagramu rozwiązania wszystkich równań. 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

Rozwiąż krzyżówkę liczbową. Wpisz do diagramu rozwiązania wszystkich równań.

6
 Zadanie

7
 Zadanie
8
 Zadanie

POZIOMO:
`A. \ 6x+x=70` 
`\ \ \ \ 7x=70 \ \ \ \ \ \ \ |:7`  
`\ \ \ \ x=10` 


`B. \ 8x+4=16 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |-4` 
`\ \ \ \ 8x=12 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:8` 
`\ \ \ \ x=1,5`  


`D. \ -x-4x=-48` 
`\ \ \ \ \ -5x=-48 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:(-5)`  
`\ \ \ \ \ x=9,6` 


`E. \ -28-2x=1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |+28` 
`\ \ \ \ \ -2x=29 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:(-2)` 
`\ \ \ \ \ -14,5`    


PIONOWO:  
`A. \ -2x+1=-29 \ \ \ \ \ \ \ \ |-1` 
`\ \ \ \ \ -2x=-30 \ \ \ \ \ \ \ \ |:(-2)`  
`\ \ \ \ \ x=15`  


`B. \ 84=5x-6 \ \ \ \ \ \ \ \ |+6` 
`\ \ \ \ 90=5x \ \ \ \ \ \ \ \ \ \|:5` 
`\ \ \ \ x=18` 


`C. \ 1/x-1,5=15 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |+1,5` 

`\ \ \ \ 1/x=16,5 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |*x` 

`\ \ \ \ 1=16,5x \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |*10 `

`\ \ \ \ 10=165x \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:165`

`\ \ \ \ x=10/165`

`\ \ \ \ x=2/33`


`D. \ 7x-x=94` 
`\ \ \ \ 6x=94 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:6` 
`\ \ \ \ x=15 4/6` 

`\ \ \ \ x=15 2/3`


Uwaga!!!
W zadaniu występuje błąd. C. i D. pionowo nie da się wpisać do krzyżówki. 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

27-10-2017
Dzięki!!!!
Informacje
Ciekawi Świata 6. Zeszyt Ćwiczeń cz. 2
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Zobacz także
Udostępnij zadanie