Matematyka

Ciekawi Świata 6. Podręcznik cz.1 (Podręcznik, Operon)

Oblicz: 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

`a) (6 1/2-4 7/10):(4-2 1/5)=(6 5/10-4 7/10) : (3 5/5-2 1/5)=(5 15/10- 4 7/10):1 4/5=1 8/10:1 4/5=1 4/5:1 4/5=1` 

`b) (8 1/8- 4 3/4)*(5-1/3)=(7 9/8-4 6/8)*4 2/3=3 3/8*14/3=strike27^9/strike8^4*strike14^7/strike3^1=63/4= 15 3/4` 

`c) (4 4/5-1 1/3):4=(4 12/15-1 5/15):4=3 7/15*1/4=strike52^13/15*1/strike4^1=13/15` 

`d) (3 5/7-1 11/14)* 4 2/3=(2 12/7- 1 11/14)*14/3=(2 24/14-1 11/14)*14/3=1 13/14*14/3=strike27^9/strike14^1*strike14^1/strike3^1=9` 

`e) 1/6:( 5 2/3-4 1/2)=1/6:(17/3-9/2)=1/6:(34/6-27/6)=1/6:7/6=1/strike6^1*strike6^1/7=1/7` 

`f) 1 4/7:2 2 1/5+3 1/4*1/26=11/7:11/5+strike13^1/4*1/strike26^2=strike11^1/7*5/strike11^1+1/8=5/7+1/8=40/56+7/56=47/56`

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Ciekawi Świata 6. Podręcznik cz.1
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Arek

113

Korepetytor

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie