Matematyka

Matematyka z plusem 3 (Zbiór zadań, GWO)

Wykres przedstawia wyrażoną w niutonach siłę oporu powietrza działającego na samochód fiat 126p 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Wykres przedstawia wyrażoną w niutonach siłę oporu powietrza działającego na samochód fiat 126p

5
 Zadanie
6
 Zadanie

7
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.

a) przy prędkości 20 km/h: 12,5 N (1 jednostka na osi pionowej to 25 N, 25 N:2=12,5 N)

    przy prędkości 40 km/h: 50 N

    przy prędkości 80 km/h: 200 N

 

b) Wraz ze wzrostem prędkości siła oporu rośnie

 

c) dla prędkości większych niż 55 km/h 

 

d) Nie jest proporcjonalna, ponieważ dla prędkości 40 km/h wartość siły oporu to 50 N, a dla prędkości 2 razy większej wartość siły wynosi 200 N (czyli 4 razy więcej niż dla prędkości 40 km/h)

Można także spojrzeć na wykres i zobaczyć, że składa się on z odcinków, natomiast jeśli wielkości byłyby proporcjonalne to wykres byłby bardziej "gładki"

DYSKUSJA
user profile image
Gość

5 dni temu
dzieki!!!!
Informacje
Matematyka z plusem 3
Autorzy: Braun Marcin, Lech Jacek
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paweł

8417

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie