Matematyka

Uzupełnij. 4.55 gwiazdek na podstawie 20 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

a) 

o 15% mniej

1200 zł - 0,15·1200 zł = 1200 zł - 180 zł = 1020 zł

0,85·1200 zł = 1020 zł

 

o 15% więcej

1200 zł + 0,15·1200 zł = 1200 zł + 180 zł = 1380 zł

1,15·1200 zł = 1380 zł

 

b)

o 63% mniej

800 zł - 0,63·800 zł = 800 zł - 504 zł = 296 zł

0,37·800 zł = 296 zł

 

o 37% więcej

800 zł + 0,37·800 zł = 800 zł + 296 zł = 1096 zł

1,37·800 zł = 1096 zł

 

c)

o 27% mniej

45 zł - 0,27·45 zł = 45 zł - 12,15 zł = 32,85 zł

0,73·45 zł = 32,85 zł

 

o 82% wiecej

45 zł + 0,82·45 zł = 45 zł + 36,9 zł = 81,9 zł

1,82·45 zł = 81,9 zł  

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z kluczem 6. Zeszyt ćwiczeń cz. 2
Autorzy:
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paweł

1815

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie