Matematyka

Autorzy:Dobrowolska Małgorzata, Jucewicz Marta, Karpiński Marcin

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2013

Skonstruuj (za pomocą cyrkla i linijki) kilka różnych trójkątów, tak aby odcinek AB był przeciwprostokątną (...) 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Skonstruuj (za pomocą cyrkla i linijki) kilka różnych trójkątów, tak aby odcinek AB był przeciwprostokątną (...)

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Kąt wpisany oparty na średnicy okręgu jest kątem prostym, dlatego aby skonstruować trójkąt prostokątny o przeciwprostokątnej AB wystarczy skonstruować okrąg o średnicy AB, a trzeci wierzchołek trójkąta C wybrać dowolnie spośród punktów leżących na okręgu

Etapy konstrukcji:

1. Dzielimy odcinek AB na połowę, czyli konstruujemy jego symetralną:

   a) ustawiamy rozwartość cyrkla większą niż połowa odcinka AB

   b) kreślimy z punktów A i B po dwa łuki - w górę i w dół

   c) łączymy ze sobą punkty przecięcia łuków

   d) punkt przecięcia symetralnej z odcinkiem AB nazywamy O - jest to środek okręgu o średnicy AB

2. Wbijamy nóżkę cyrkla w punkt O i kreślimy okrąg o promieniu OA

3. Na okręgu w dowolnym miejscu zaznaczamy punkt C (na rysunku zaznaczono 4 takie punkty), trójkąt ABC jest trójkątem prostokątnym o przeciwprostokątnej AB.