Matematyka

Autorzy:Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Licząc na kalkulatorze, również można się pomylić. Aby tego uniknąć, (...) 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

Licząc na kalkulatorze, również można się pomylić. Aby tego uniknąć, (...)

9
 Zadanie

10
 Zadanie

`7007-438~~7000-400=6600\ "wynik"\ 269\ "jest błędny"`

`562*359~~600*350=600*300+600*50=180\ 000+30\ 000=210\ 000\ "wynik"\ 201\ 758\ "jest poprawny"`

`8715-1257~~8700-1300=7400\ "wynik"\ 7458\ "jest poprawny"`

`2514+568~~2500+600=3100\ "wynik"\ 1\ 427\ 952\ "jest błędny"`

`6325+5210~~6300+5200=11\ 500\ "wynik"\ 11\ 535\ "jest poprawny"`

`11\ 111*72~~10\ 000*72=720\ 000\ "wynik"\ 7\ 999\ 992\ "jest błędny"`

`9911*9~~10\ 000*9=90\ 000\ "wynik"\ 8919\ "jest błędny" `