Matematyka

Matematyka z kluczem 6. Zeszyt ćwiczeń cz. 1 (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era)

Podkreśl liczbę, która jest rozwiązaniem równania. 4.54 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

Podkreśl liczbę, która jest rozwiązaniem równania.

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.

Podstawiamy kolejne liczby i sprawdzamy, która z nich jest rozwiązaniem równania. 

Poniższe obliczenia można wykonać "w głowie", zapis obrazuje tylko sposób rozwiązywania zadania. 

`a)7+5*12=22` 

`7+60=22`  sprzeczność, więc liczba 12 nie jest rozwiązaniem tego równania

 

`7+5*4=22` 

 `7+20=22` sprzeczność, więc liczba 4 nie jest rozwiązaniem tego równania 

 

`7+5*3=22` 

`7+15=22`  prawda, więc liczba 3 jest rozwiązaniem tego równania

 

`7+5*35=22` 

`7+175=22` sprzeczność, więc liczba 35 nie jest rozwiązaniem tego równania

 

Podkreślamy liczbę 3.

 

 

`b)\ 4*(10-5)=12` 

`4*5=12`   sprzeczność, więc liczba 10 nie jest rozwiązaniem tego równania

 

`4*(3-5)=12` 

`4*(-2)=12`  sprzeczność, więc liczba 3 nie jest rozwiązaniem tego równania   

 

`4*(8-5)=12` 

`4*3=12` prawda, więc liczba 8 jest rozwiązaniem tego równania

 

`4*(14-5)=12` 

`4*9=12`  sprzeczność, więc liczba 14 nie jest rozwiązaniem tego równania

 

Podkreślamy liczbę 8.

 

`c)\ 2*5-6=14` 

`10-6=14`  sprzeczność, więc liczba 5 nie jest rozwiązaniem tego równania

 

`2*8-6=14`  

`16-6=14` sprzeczność, więc liczba 8 nie jest rozwiązaniem tego równania

 

`2*12-6=14` 

`24-6=14` sprzeczność, więc liczba 12 nie jest rozwiązaniem tego równania

 

`2*10-6=14` 

`20-6=14` prawda, więc liczba 10 jest rozwiązaniem tego równania

 

Podkreślamy liczbę 10.

 

`d)\ 8-3*11=2` 

`8-33=2` sprzeczność, więc liczba 11 nie jest rozwiązaniem tego równania

 

`8-3*2=2` 

`8-6=2` prawda, więc liczba 2 jest rozwiązaniem tego równania

 

`8-3*5=2` 

`8-15=2` sprzeczność, liczba 5 nie jest rozwiązaniem tego równania

 

`8-3*24=2` 

`8-72=2` sprzeczność, liczba 24 nie jest rozwiązaniem tego równania

 

Podkreślamy liczbę 2.     

DYSKUSJA
user profile image
Gość

06-11-2017
dzięki
user profile image
Gość

06-11-2017
dzieki
user profile image
Gość

25-10-2017
Dzięki
user profile image
Gość

25-10-2017
Dzięki
user profile image
Gość

12-10-2017
dzieki :)
Informacje
Matematyka z kluczem 6. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paweł

8333

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
System rzymski

System rzymski jest systemem zapisywania liczb, który w przeciwieństwie do zapisu pozycyjnego, pozwala zapisać liczby przy pomocy znaków o zawsze ustalonej wartości.

Wyróżniamy cyfry podstawowe:

 • I = 1
 • X = 10
 • C = 100
 • M = 1000

oraz cyfry pomocnicze:

 • V = 5
 • L = 50
 • D = 500

Korzystając z systemu rzymskiego liczbę naturalną przedstawiamy jako ciąg powyższych cyfr uporządkowanych od wartości największej do najmniejszej, a wartość liczby jest równa sumie wartości poszczególnych cyfr.

Przykłady:

 • XV → 10+5=15
 • XXXII → 10+10+10+1+1=32
 • CXXVII → 100+10+10+5+1+1=127
 • MDLVII → 1000+500+50+5+1+1=1557

W celu uproszczenia wielu zapisów dopuszcza się umieszczenie cyfry podstawowej o mniejszej wartości przed cyfrą o większej wartości. W takim jednak przypadku wartość mniejszej cyfry uważamy za ujemną.

Przykłady:

 • IX → -1+10=10-1=9
 • CD → -100+500=500-100=400
 • XLII → -10+50+1+1=50-10+2=42
 • CML → -100+1000+50=1000-100+50=950

Ważne jest, że w systemie rzymskim możemy zapisać maksymalnie 3 takie same cyfry podstawowe (czyli I, X, C, M) obok siebie. Cyfry pomocnicze (czyli V, L, D) nie mogą występować obok siebie.

Przykład:

 • XXXII → 10+10+10+1+1=32

  Ciekawostka

System rzymski pochodzi od wysoko rozwiniętej cywilizacji Etrusków (ok. 500 r. p.n.e.). Początkowo zapisywano liczby za pomocą pionowych kresek I,II,III,IIII,IIIII,... .

Rzymianie przejęli cyfry od Etrusków i poddali je pewnym modyfikacjom oraz udoskonaleniom, co dało początki dzisiaj znanemu systemowi rzymskiemu.

Cyfr rzymskich używano na terenie imperium aż do jego upadku w V w. n.e. W średniowieczu stały się standardowym systemem liczbowym całej łacińskiej Europy, jednak pod koniec tej epoki coraz częściej używano już cyfr arabskich, prostszych i wygodniejszych do obliczeń oraz zapisywania dużych liczb. System rzymski stopniowo wychodził z codziennego użycia, chociaż do dziś jest powszechnie znany w Europie i stosowany do wielu celów.

Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

 • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

 • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Zobacz także
Udostępnij zadanie