Matematyka

Autorzy:Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Podkreśl zielonym kolorem te działania, których wynik jest dodatni, a niebieskim te, których wynik jest ujemny. (...) 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

Podkreśl zielonym kolorem te działania, których wynik jest dodatni, a niebieskim te, których wynik jest ujemny. (...)

4
 Zadanie

5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie

`(-345)*67:(-5)*(-23)`  - najpierw mnożymy liczbę ujemną przez dodatnią, czyli wynik jest ujemny; następnie dzielimy przez liczbę ujemną - wynik jest dodatni (iloraz 2 liczb ujemnych jest dodatni), na końcu tą liczbę dodatnią mnożymy przez liczbę ujemną -23, więc ostateczny wynik jest ujemny ( podreślić na niebiesko) 

 

`(-222)+245` wynik jest dodatni, ponieważ liczba 245 jest większa od liczby 222 ( podreślić na zielono) 

 

`(-543)-(-543)=-543+543=0` ( otoczyć zółtą pętlą ) 

 

`(-175)^2=(-175)*(-175)` wynik będzie dodatni, ponieważ wynikiem mnożenia dwóch liczb ujemnych jest liczba dodatnia ( podreślić na zielono) 

 

`(-175)^3=(-175)^2*(-175)` pierwszy czynnik jest dodatni (uzasadnienie wyżej), drugi jest ujemny, więc wynik będzie ujemny ( podreślić na niebiesko) 

 

`(-175)*0*175=0`  jeśli w mnozeniu jednym z czynników jest 0, to wynikiem jest 0    ( otoczyć zółtą pętlą )   

 

`(-333)+(-346)=-333-346` wynik będzie ujemny, od liczby ujemnej jeszcze coś odejmujemy, co jeszcze bardziej ją zmniejsza ( podreślić na niebiesko) 

 

`56+(-56)=56-56=0`  ( otoczyć zółtą pętlą ) 

 

`(-320):(-2):(-2)`  najpierw dzielimy przez siebie 2 liczby ujemne, więc wynik jest dodatni, a następnie ten wynik dzielimy przez liczbę ujemną, więc ostateczny wynik jest ujemny ( podreślić na niebiesko) 

 

`(-32)-(-123)=-32+123`  wynik będzie dodatni, ponieważ 123 jest większe niż 32 ( podreślić na zielono)