Matematyka

Autorzy:Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Oblicz wartość wyrażenia. Zapisuj kolejne etapy obliczania. -> Jeśli poprawnie rozwiążesz trzy kolejne przykłady 4.33 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Oblicz wartość wyrażenia. Zapisuj kolejne etapy obliczania. -> Jeśli poprawnie rozwiążesz trzy kolejne przykłady

1
 Zadanie

poziom A

`a) 2+5*4= 2+20=22`

`b) (2+5)*4= 7*4= 28`

`c) 2*5-4=10-4=6`

`d) 8-2*3=8-6=2`

`e) (10-2)*2= 8*2=16`

`f) 5+3*2=5+6=11`

`g) 10-2*2= 10-4=6`

`h) (3+2)*3= 5*3=15`

`i) 4*5-1=20-1=19`

 

poziom B

`a) 8:4*2= 2*2=4`

`b) 8: 4:2= 2:2=1`

`c) 10-2+1=8+1=9`

`d) 7-5-1=2-1=1`

`e) 12:6*2=2*2=4`

`f) 9:3:3= 3:3=1`

 

poziom C

`a) 2*[7-(3-1)]= 2*[7-2]=2*5=10`

`b) 16:[2+8:(2+2)]= 16:(2+8:4)= 16:(2+2)=16:4=4`

`c) 3*[4+2*(1+1)]= 3*(4+2*2)=3*(4+4)=3*8=24`

`d) 8- [2*(5-1)-3]=8-(2*4-3)= 8-(8-3)= 8-5=3`

`e) 10+2*[3+2:(1+1)]=10+2*(3+2:2)=10+2*(3+1)=10+2*4=10+8=18`

`f) [2*(3-1)+6]:5= (2*2+6):5=10:5=2`

 

poziom D

`a) 5*2^2+1=5*4+1=20+1=21`

`b) 4*1^3-2= 4*1-2=4-2=2`

`c) 3^2-2^2=9-4=5`

`d) 19-2^3-1^3= 19-8-1=11-1=10`

`e) 3^2-2^3= 9-8=1`

`f) 10^3:10+2^2= 10^3:10^1+2^2=10^2+2^2=100+4=104`

 

poziom E

`a) 3*5 +12: (3+1)= 15+12:4=15+ 3=18`

`b) 16:2 *2-2+1= 8*2-1=16-1=15`

`c) 12-(6-5)+2*4=12-1+8= 11+8=19`

`d) 30:(6-4:2:2)= 30:(6-2:2)= 30:(6-1)= 30:5=6`

`e) 10:(10-3:1*3)= 10:(10-3*3)= 10:(10-9)= 10:1=10`

`f) 4:2 * (3-2+1)= 2*(1+1)=2*2=4`

 

MISTRZ

`a) 6^2: (5^2-4^2) * (2^1+2)=6^2: (25-16) *(2+2)= 36: 9*4=4*4=16`

`b) (3^2*11+1^11):5^2*(4-1^8+1^7)= (9*11+1):25*(4-1+1)= (99+1):25*4=100:25*4=4*4=16`

`c) [(5*2)^3-5*2^3]:(5*2)= (10^3-5*8):10= (1000-40):10= 960:10=96`

`d) (1+2^1+2^2+2^3):(1+2^1)= (1+2+4+8):(1+2)= 15:3=5`

`e) (1^2+2^2+3^2+4^2):(1+2+3)=(1+4+9+16):6=30:6=5`

 

`f) (1^1+2^1+3^1+4^1+5^1)*(1^1+1^2+1^3+...+1^100)=(1+2+3+4+5)*(1+1+1+...+1)=15*100=1500`