Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z kluczem 5. Podręcznik cz. 1, Podręcznik

I. Kreślimy prostą b i punkt X leżący poza prostą b.

II. Na prostej b zaznaczamy dowolny punkt A.

III.

Komentarze