Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z kluczem 5. Podręcznik cz. 1, Podręcznik

Wiemy, że ekierka jest równoramienna więc,
patrząc na rysunek wiemy że kąt pomiędzy rurką, a stołem wynosi 45°.

Zgodnie z rysunkiem widzimy, że niebieskie odcinki mają tą samą długość.

Wysokość sali to suma wysokości

Komentarze