Matematyka

Jeden z podanych w chmurce ułamków jest nieskracalny. Który? 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

Jeden z podanych w chmurce ułamków jest nieskracalny. Który?

9
 Zadanie
10
 Zadanie
11
 Zadanie
12
 Zadanie
13
 Zadanie

14
 Zadanie

15
 Zadanie
16
 Zadanie

`9842715/18271580` jest skracalny, ponieważ licznik i mianownik dzielą się przez 5 (cecha podzielności przez 5 mówi, że liczba dzieli się przez 5, jeśli ma na końcu 0 lub 5)

 

`808080808/707070707` jest skracalny przez `101010101` 

 

`9187264/92615716` jest skracalny, ponieważ licznik i mianownik dzielą się przez 2 (cecha podzielności przez 2 mówi, że liczba dzieli się przez 2, jeśli ma na końcu 0, 2, 4, 6 lub 8)

 

Zostały jeszcze 2 ułamki do sprawdzenia. Nie da się ich skrócić przez 2 ani przez 5. Sprawdzimy, czy można je skrócić przez 3 (cecha podzielności przez 3 mówi, że liczba jest podzielna przez 3, jeśli suma jej cyfr dzieli się przez 3).

 

`6132762/369153111` jest skracalny, ponieważ licznik i mianownik dzielą się przez 3 (6+1+3+2+7+6+2=27, 3+6+9+1+5+3+1+1+1=30, 27 i 30 dzielą się przez 3)

 

Nieskracalnym ułamkiem jest więc `997890/7436429` .     

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z kluczem 6
Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paweł

4979

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Udostępnij zadanie