Matematyka

Matematyka z kluczem 6 (Podręcznik, Nowa Era)

Rozwiąż jedno równanie wybrane z chmurki 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

Rozwiąż jedno równanie wybrane z chmurki

2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie
6
 Zadanie

Rozwiązuję wybrane przeze mnie równanie: 

`2*x-8=6\ \ \ |+8`

`2*x=14\ \ \ |:2`

`x=7`

 

 

Sprawdzam, czy ta liczba spełnia 3 pozostałe równania: 

`(5+x)*(x-2):10=6`

`L=(5+7)*(7-2):10=12*5:10=60:10=6`

`P=6`

`L=P\ \ \ tak`

 

 

`4*x-9=19`

`L=4*7-9=28-9=19`

`P=19`

`L=P\ \ \ \ tak`

 

 

`9*x-20=6*x+1`

`L=9*7-20=63-20=43`

`P=6*7+1=42+1=43`

Odpowiedź:

Liczba 7 spełnia każde równanie, które znajduje się w chmurce. 

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie