Matematyka

Oblicz, jaką drogę przebędziemy, jeśli będziemy się poruszać 4.46 gwiazdek na podstawie 13 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

Oblicz, jaką drogę przebędziemy, jeśli będziemy się poruszać

1
 Zadanie

`Poziom\ A` 

 

Prędkość wyrażona w km/h mówi nam, ile kilometrów pokonamy w czasie 1 godziny. 

 

`a)\ 2*30\ km=60\ km` 

`b)\ 3*10\ km=30\ km` 

`c)\ 5*60\ km=300\ km` 

`d)\ 4*10\ km=40\ km` 

`e)\ 8*80\ km=640\ km` 

`f)\ 20*120\ km=2400\ km` 

`g)\ 3*12\ km=36\ km` 

`h)\ 4*80\ km=320\ km` 

`i)\ 5*40\ km=200\ km` 

 

 

`Poziom \ B` 

 

Średnia prędkość (wyrażona w km/h) mówi nam, jaka średnia odległość zostanie pokonana w ciągu 1 godziny. Wystarczy podzielić przebytą drogę przez czas, w jakim została ona pokonana. 

 

`a)\ (200\ km)/(4\ h)=50 \ (km)/h` 

`b)\ (210\ km)/(3\ h)=70\ (km)/h` 

`c)\ (300\ km)/(6\ h)=50\ (km)/h` 

`d)\ (300\ km)/(3\ h)=100\ (km)/h` 

`e)\ (100\ km)/(2\ h)=50\ (km)/h` 

`f)\ (300\ km)/(4\ h)=300/4\ (km)/h=150/2\ (km)/h=75\ (km)/h` 

`g)\ (400\ km)/(5\ h)=80\ (km)/h` 

`h)\ (360\ km)/(4\ h)=90\ (km)/h` 

`i)\ (560\ km)/(7\ h)=80\ (km)/h` 

 

 

 

`Poziom\ C` 

 

Prędkość (wyrażona w kilometrach na godzinę) mówi nam, jaką odległość pokonujemy w czasie 1 godziny. Aby dowiedzieć się, jaki jest czas podróży wystarczy podzielić długość trasy przez prędkość. 

 

`a)\ (100:50)\ h=2\ h`  

`b)\ (20:10)\ h=2\ h` 

`c)\ (45:9)\ h=5\ h` 

`d)\ (180:90)\ h=2\ h` 

`e)\ (120:40)\ h=3\ h` 

`f)\ (36:12)\ h=3\ h` 

`g)\ (50:10)\ h=5\ h` 

`h)\ (60:12)\ h=5\ h` 

`i)\ (80:20)\ h=4\ h` 

 

 

 

`MISTRZ` 

`a)` `20\ km+12\ km=32\ km` 

`(20:10)\ h+2\ h=2\ h+2\ h=4\ h` 

Rowerzysta przejechał 32 kilometry w czasie 4 godzin. 

 

`b)\ 3*11\ km+27\ km=33\ km+27\ km=60\ km` 

`3\ h+3\ h=6\ h` 

Rowerzysta przejechał 60 kilometrów w czasie 6 godzin. 

 

`c)\ 26\ km+3*8\ km=26\ km+24\ km=50\ km` 

`(26:13)\ h+3\ h=2\ h+3\ h=5\ h` 

Rowerzysta przejechał 50 kilometrów w czasie 5 godzin. 

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z kluczem 6
Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paweł

4923

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie