Matematyka

Matematyka z kluczem 6 (Podręcznik, Nowa Era)

Im wyżej nad powierzchnią ziemi, tym niższa jest temperatura powietrza. 4.7 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

Im wyżej nad powierzchnią ziemi, tym niższa jest temperatura powietrza.

12
 Zadanie
13
 Zadanie

14
 Zadanie

Obliczamy różnice poziomów i zaokrąglamy je do pełnych setek. Następnie dzielimy przez 100 i mnożymy przez 0,6 - taka powinna być zgodnie z regułą różnica temperatur. 

 

`a)\ 7045-6330=7045-6000-330=1045-300-30=745-40=715~~700` 

`700:100=7` 

`7*0,6=4,2`  - taka powinna być różnica temperatur zgodnie z tą zasadą

Obliczamy rzeczywistą różnicę temperatur w tym dniu:

`-13-(-21)=-13+21=21-13=8` 

 

`4,2ne8` 

Reguła nie sprawdziła się.   

 

 

 

`b)\ 8200-7045=8200-7000-45=1200-45=1155~~1200` 

`1200:100=12` 

`12*0,6=7,2`   - taka powinna być różnica temperatur zgodnie z zasadą

Obliczamy rzeczywistą różnicę temperatur: 

`-21-(-29)=-21+29=29-21=8` 

Reguła sprawdziła się (7,2 to prawie 8)

 

 

`c)\ 8570-8200=370~~400` 

`400:100=4` 

`4*0,6=2,4` 

 

Rzeczywista różnica temperatur:

`-29-(-31)=29+31=31-29=2` 

Reguła sprawdziła się (2,4 to około 2)    

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z kluczem 6
Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paweł

8458

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Najmniejsza wspólna wielokrotność (nww)

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dwóch liczb naturalnych to najmniejsza liczba naturalna będąca wielokrotnością zarówno jednej liczby, jak i drugiej.

Przykłady:

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 3 i 5 jest: 15.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 5: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ...;
  3. Wśród wielokrotności liczby 3 i liczby 5 szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 3 i 5. Jest to 15.
 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 4 i 6 jest: 12.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ...;
  3. Wśród wielokrotności wyżej wypisanych szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 4 i 6, widzimy że jest to 12.
Zobacz także
Udostępnij zadanie