Matematyka

Opisz zaznaczoną trasę za pomocą określeń... 3.89 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 4 Klasa
  3. Matematyka

Opisz zaznaczoną trasę za pomocą określeń...

12
 Zadanie

13
 Zadanie

14
 Zadanie

a)

Idziemy do ulicy prostopadłej do ulicy Stefana Żeromksiego - 6 sierpnia, następnie skrecamy do ulicy prostopadłej do ulicy 6 sierpnia( lub równoległej do Stefana Żeromskiego) - Gdańskiej, pożniej skrecany do ulicy prostopadlej - Ludwika ZAmenhofa , po dojściu do skrzyżowania skrecamy do ulicy równoległej do Gdańskiej czyli Wólczańskiej.

b) 

Idziemy ulica Sterfana Żeromskiego skrecamy w ulice prostopadła - Andrzeja Strugi, na drugi skrzyżowaniu skrecamyw uliće równoległa do Stefana Żerosmkiego - Wólczańska 

c) 

Idziemy do ulicy prostopadłej do ulicy Stefana Żeromksiego - 6 sierpnia,nastpenie skrecamy do ulicy prostopadłej do ulicy 6 sierpnia( lub równoległej do Stefana Żeromskiego) - Gdańskiej,skrecamy w ulice prostopadła - Andrzeja Strugi, na  skrzyżowaniu skrecamyw uliće równoległa do Stefana Żerosmkiego - Wólczańska 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z pomysłem 4. Podręcznik cz. 1 2015
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Piskorski Piotr, Gleirscher Agnieszka, Malicka Ewa, Pytlak Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Zobacz także
Udostępnij zadanie