Matematyka

Sufit w pokoju Janka ma kształt prostokąta, którego obwód jest równy 4.83 gwiazdek na podstawie 12 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Matematyka

Sufit w pokoju Janka ma kształt prostokąta, którego obwód jest równy

3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie

7
 Zadanie

8
 Zadanie
9
 Zadanie

a) 

`(15\ m - 2*3,5\ m) :2 = (15\ m - 7\ m) : 2 = 8\ m : 2 = 4\ m`

Odp: Długość pokoju wynosi 4 metry. 

 

b) 

`P=3,5\ m*4\ m =3\ m*4\ m+0,5\ m*4\ m=12\ m^2+2\ m^2= 14\ m^2`

Odp: Pole powierzchni sufitu wynosi 14 m²

 

c) 

Obliczam powierzchnię płyty : 

`1/2\ m *1/2\ m = 1/4\ m^2 `

Obliczam liczbę  płyt potrzebnych do wyłożenia sufitu  : 

`14\ m^2:1/4\ m^2=14:1/4=14*4=10*4+4*4=40+16=56`

Odp : Do wyłożenia sufitu trzeba kupić 56 ozdobnych płyt 

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 6
Autorzy: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Jakub

1364

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie