Matematyka

Połącz w pary wyrażenia równe. Przy każdym numerze wyrażenia wpisz literę, której przypisano wyrażenie równe danemu. 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Połącz w pary wyrażenia równe. Przy każdym numerze wyrażenia wpisz literę, której przypisano wyrażenie równe danemu.

2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

`"I."`

`(6"x"-5"y")(6"x"-5"y")= (6"x"-5"y")^2= 36"x"^2-2*6"x"*5"y"+25"y"^2=36"x"^2-60"xy"+25"y"^2`

`"Odp.: A."`

 

`"II."`

`(6"y"+5"x")(6"y"-5"x")=36"y"^2-25"x"^2`

`"Odp.: D."`

 

`"III."`

`(5"x"+6"y")^2=25"x"^2+60"xy"+36"y"^2`

`"Odp.: F."`

 

`"IV."`

`(5"y"-6"x")^2=25"y"^2-60"xy"+36"x"^2`

`"Odp. A."`

 

`"V."`

`(5"y"+6"x")^2= 25"y"^2+60"xy"+36"x"^2`

`"Odp.: C."`

 

`"VI."`

`(5"x"+6"y")(5"x"-6"y")= 25"x"^2-36"y"^2`

`"Odp.: B."`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Zobacz także
Udostępnij zadanie