Matematyka

Do każdego zdania dobierz odpowiednie wyrażenie stanowiące jego ilustrację. 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Do każdego zdania dobierz odpowiednie wyrażenie stanowiące jego ilustrację.

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

`|5- 2,3|+|-5+2,3|= |2,7|+|-2,7|=2,7+2,7= 5,4`

`5,4>0`

Suma wartości bezwzględnych dwóch liczb przeciwnych różnych od zera jest dodatnia.

 

`|7- 12,38|=|-4,62|=4,62`

`4,62>0`

Wartość bezwzględna liczby ujemnej jest liczbą dodatnia.

 

`|-22+5|=|22-5|`

`|-17|=|17|`

`17=17`

Wartości bezwzględne dwóch liczb przeciwnych są sobie równe.

 

IB

IIC

IIIA

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

1805

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie