Matematyka

Oblicz miary kątów trójkąta ABC. Uzupełnij luki. 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Oblicz miary kątów trójkąta ABC. Uzupełnij luki.

3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie

`"I."`

`gamma= 90^o`

`beta= 180^o-90^o-25^o= 65^o`

 

`"II."`

 

`"Rozwiązujemy podpunkt II przez uzupełnienie kątów w trójkątach ASB, SBC, ASC, ponieważ są to trójkąty równoramienne (ramieniami sa promienie)"`

`"i w związku z tym mają kąty przy podstawie o równej mierze. Korzystamy z własności o sumie miar wszystkich kątów w trójkącie."`

 

`"Trójkąc SBC:"`

`80^o + "kąt SBC" + "kąt BCS" = 180^o`

`"kąty te są równe, więc można przyjąć:"`

`2* "kąt SBC"= 180^o-80^o`

`2*"kąt SBC"=100^o`

`"kąt SBC"=50^o`

 

`"Trójkąt ABS"`

`"kąt ASB"= 180^o-20^o-20^o=140^o`

 

`"Trójkąt ASC:"`

`"kąt AOC (odejmujemy od kąta pełnego pozostałe kąty środkowe):"`

`360^o-80^o-140^o= 140^o`

`"kąty w tym trójkącie analogicznie do trójkąta SBC"`

 

`"III."`

`"trójkąt SBC:"`

`"kąty przy podstawie CB - równe (trójkąt równoramienny)"`

`180^o-140^o= 40^o`

`40^o:2= 20^o`

`"kąt środkowy wklęsły SCB:"`

`360^o-140^o=220^o`

`"kąt środkowy jest dwa razy większy niż kąt wpisany oparty na tym samym łuku."`

`"Dla kąta wklęsłego SCB wpisanym oparty na jego łuku jest kąt"\ alpha`

`alpha= 220^o:2^o=110`

 

`"Z sumy miar kątów w trójkącie:"`

`gamma= 180^o-110^o-30^o=40^o`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3504

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Zobacz także
Udostępnij zadanie