Matematyka

Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

W trójkącie równoramiennym ABC o podstawie AB kąt między ramionami ma miarę 40°. Półproste AR i BP są dwusiecznymi odpowiednio kątów BAC i ABC i przecinają się w punkcie M. 4.22 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

W trójkącie równoramiennym ABC o podstawie AB kąt między ramionami ma miarę 40°. Półproste AR i BP są dwusiecznymi odpowiednio kątów BAC i ABC i przecinają się w punkcie M.

3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

Na rysunku zostało częściowo naniesione objaśnienia skąd wzięły się miary uzupełnionych kątów.

kąt AMB (odejmujemy od sumy miar wszystkich kątów  trójkącie-180°- kąty ABM i MAB)

kąt PMR (kąt wierzchołkowy z kątem AMB- takie same miary)

kąt RMB (przystający razem z kątem AMB, czyli 180°- 110°=70°)

kąt ARB ( z sumy miar wszystkich kątów w trójkącie-180°:

180°-70°-35°=180°-105°=75°)

kąt ARC (przystający razem z kątem ARB,czyli:

180°-75°=105°) 

kąt BPC (analogicznie do kąta ARC) 

 

Kąty czworokąta PMRC: 40°,105°,105°,110°