Matematyka

Autorzy:Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Wskaż wszystkie poprawne dokończenia każdego zdania. Objętość sześcianu o boku 6* 10^4 cm 4.0 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Wskaż wszystkie poprawne dokończenia każdego zdania. Objętość sześcianu o boku 6* 10^4 cm

4
 Zadanie

5
 Zadanie
6
 Zadanie

`"I. a"= 6*10^4\ "cm"`

`"V"= "a"^3= "a"*"a"*"a"= (6*10^4)^3= 6^3* (10^4)^3= 216* 10^12= 2,16* 10^14\ "cm"^3`

`2,16 *10^14\ "cm"^3=2,16 * 10^8\ "m"^3`

`"I. A, C"`

 

`"II. a"=3*10^3\ "cm, b"=4*10^2\ "dm"`

`"a"^2+b^2=(3*10^3\ "cm")^2=2+(4*10^2\ "dm")^2=9*10^6\ "cm"^2+9*10^4\ "dm"^2=`

`"Przekątna:"`

`"c"=root(2)(25*10^6\ "cm"^2)=5*1000\ "cm"=5000\ "cm"=5*10^3\ "cm"`

  

`"III."\ "d"_1=6*10^2\ "dm, d"_2=8*10^4\ "mm"`

`"P"=("d"_1*"d"_2)/2=(6*10^2\ "dm"*8*10^4\ "mm")/2=(6*10^3\ "cm"*8*10^3\ "cm")/2=24*10^6\ "cm"^2=2,4*10^7\ "cm"^2` 

`"III. B, C"`