Matematyka

Matematyka wokół nas 2. Zeszyt ćwiczeń cz. 1 (Zeszyt ćwiczeń, WSiP)

Wykonaj mnożenie sum algebraicznych i wynik zapisz w postaci ax² +bx+c 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Wykonaj mnożenie sum algebraicznych i wynik zapisz w postaci ax² +bx+c

3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie

`I`

`(x+2)(x-3)=x^2-3x+2x-6= x^2-1x-6`

`a=1`

`b=(-1)` 

`c=(-6)` 

 

`II` 

`(2x-1)(x+6)= 2x^2+12x-1x-6=2x^2+11x-6`

`a=2` 

`b=11` 

`c=(-6)`

 

`III`

`3(x-4)(2x+1)=3(2x^2+x-8x-4)= 3(2x^2-7x-4)=6x^2-21x-12`

`a=6`

`b=(-21)`

`c=(-12)`

 

`IV`

`(5x-2)(x-3)=5x^2-15x-2x+6=5x^2-17x+6`

`a=5` 

`b=(-17)` 

`c=6` 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

4119

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie