Matematyka

Zaokrąglij liczby do części dziesiątych, czyli do jednego miejsca po przecinku. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

Zaokrąglij liczby do części dziesiątych, czyli do jednego miejsca po przecinku.

3
 Zadanie

5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie

Zaokrąglając patrzymy na "sąsiada" - w tym przypadku na drugą cyfrę po przecinku. Jeśli jest ona mniejsza niż 5 (czyli wynosi 0, 1, 2, 3 lub 4) to zaokrąglamy w dół - czyli nie zmieniamy pierwszej cyfry po przecinku. Jeśli druga cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej, to na pierwszym miejscu po przecinku stawiamy cyfrę o 1 większą. 

 

`1,42~~1,4`

`1,28~~1,3`

`2,46~~2,5`

`0,17~~0,2`

`5,31~~5,3`

`5,89~~5,9`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z kluczem 6. Zeszyt ćwiczeń. Część 1 Radzę sobie coraz lepiej
Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paweł

4911

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie