Matematyka

Uzupełnij obliczenia. Wykonaj sprawdzenia. 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Matematyka

Uzupełnij obliczenia. Wykonaj sprawdzenia.

8
 Zadanie
9
 Zadanie

10
 Zadanie

`a)\ 4 1/6-3 5/6=3 7/6-3 5/6=2/6=1/3` 

`Spr.\ 2/6+3 5/6=3 7/6=3+1 1/6=4 1/6` 

 

`b)\ 7 1/5-2 2/5=6 6/5-2 2/5=4 4/5` 

`Spr.\ 4 4/5+2 2/5=6 6/5=6+1 1/5=7 1/5` 

 

`c)\ 5 1/3-4 2/3=4 4/3-4 2/3=2/3` 

`Spr. \ 2/3+4 2/3=4 4/3=4+1 1/3=5 1/3` 

 

`d)\9 3/8-5/8=8 11/8-5/8=8 6/8=8 3/4` 

`Spr.\` 8 6/8+5/8=8 11/8=8+1 3/8=9 3/8

 

`e)\ 4 2/5-2 3/5=4 7/5-2 3/5=2 4/5` 

`2 4/5+2 3/5=4 7/5=4+1 2/5=5 2/5` 

 

`f)\ 5 3/7-3 5/7=4 10/7-3 5/7=1 5/7` 

`Spr.\ 1 5/7+3 5/7=4 10/7=4+1 3/7=5 3/7` 

 

`g)\ 2 7/10-9/10=1 17/10-9/10=1 8/10=1 4/5` 

`Spr.\` `1 8/10+9/10=1 17/10=1+1 7/10=2 7/10` 

 

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z kluczem 6. Zeszyt ćwiczeń. Część 1 Radzę sobie coraz lepiej
Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paweł

4922

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

  • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
  • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
  • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
  • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
  • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie