Matematyka

Autorzy:Bożena Kiljańska, Adam Konstantynowicz, Anna Konstantynowicz, Małgorzata Pająk

Wydawnictwo:Operon

Rok wydania:2013

Podaj miary kątów czworokątów. 3.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Podaj miary kątów czworokątów.

8
 Zadanie

9
 Zadanie

Z.D.1
 Zadanie

`"Suma miar kątów w czworokątach wynosi"\ 360^o", a w trójkącie"\ 180^o"."`
`"Zastosowano oznaczenia jak na rysunku poniżej."`

 

`"a) Kąt"\ 1)\ "ma miarę:"\ 180^o-(53^o +78^o)=180^o-131^o=49^o`

`"Kąt"\ 1)\ "i kąt o mierze"\ 26^o\ "tworzy kąt czworokątu o mierze:"\ 49^o +26^o=75^o`

`"Kąt"\ 2)\ "ma miarę:"\ 180^o-(90^o +26^o)=180^o-116^o=64^o`

`"Kąt"\ 2)\ "i kąt o mierze"\ 78^o\ "tworzy kąt czworokątu o mierze:"\ 64^o +78^o=142^o`

`"Kąty w czworokącie:"\ 90^o","\ 75^o","\ 53^o\ "i"\ 142^o`

`"b) Kąt"\ 3)\ "ma miarę:"\ 180^o-(90^o +65^o)=180^o-155^o=25^o`

`"Kąt"\ 3)\ "i kąt o mierze"\ 32^o\ "tworzy kąt czworokątu o mierze:"\ 25^o +32^o=57^o`

`"Kąt"\ 4)\ "ma miarę:"\ 180^o-(90^o +32^o)=180^o-122^o=58^o`

`"Kąt"\ 4)\ "i kąt o mierze"\ 65^o\ "tworzy kąt czworokatu o mierze:"\ 58^o +65^o=123^o`

`"Kąty w czworokącie:"\ 90^o","\ 123^o","\ 90^o\ "i"\ 57^o`

`"c) Kąt"\ 5)\ "ma miarę:"\ 180^o-(60^o +64^o)=180^o-124^o=56^o`

`"Kąt"\ 5)\ "i kąt o mierze"\ 20^o\ "tworzy kąt czworokątu o mierze:"\ 56^o +20^o=76^o`

`"Kąt"\ 6)\ "ma miarę:"\ 180^o-(20^o +125^o)=180^o-145^o=35^o`

`"Kąt"\ 6)\ "i kąt o mierze"\ 60^o\ "tworzy kąt czworokątu o mierze:"\ 35^o +60^o=95^o`

`"Kąty w czworokącie:"\ 64^o","\ 95^o","\ 125^o\ "i"\ 76^o"."`