Matematyka

Autorzy:Bożena Kiljańska, Adam Konstantynowicz, Anna Konstantynowicz, Małgorzata Pająk

Wydawnictwo:Operon

Rok wydania:2013

Narysuj równoległobok, w którym miara jednego z katów wynosi 45°, a boki 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Narysuj równoległobok, w którym miara jednego z katów wynosi 45°, a boki

3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
Z.D.1
 Zadanie

Z.D.2
 Zadanie

Narysowano kąt o mierze 45^o i o wierzchołku w punkcie A. Następnie cyrklem zakreślono łuki o odpowiednich długościach boków, jak na rysunku. Punkty przecięcia oznaczono B, C i D. Po połaczeniu punktów otrzymano równoległobok ABDC.