Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Ciekawi Świata 5. Podręcznik cz. 1, Podręcznik

Narysowano kąt o mierze i wierzchołku w punkcie B. Następnie cyrklem zakreślono łuki o promieniu 3 cm do przecięcia z ramionami kąta i zaznaczono punkty A i D. Z punktów A i D zakreślono łuk o promieniu 3cm do przecięcia i zaznaczono punkt C. Po połączeniu punktów otrzymano romb ABDC.

Komentarze